Mar 15

Hajinya seorang tukang sepatu

hajiSuatu waktu seorang ulama ternama, Abdullah bin Mubarak bermimpi saat dia tertidur di dekat Ka’bah. Dalam mimpinya Abdullah bin Mubarak melihat dua malaikat turun dari langit lalu berbicara satu sama lain. Malaikat yang satu bertanya, “Tahukah kamu berapa banyak orang yang datang untuk beribadah haji tahun ini?” Malaikat lainnya menjawab, “Enam ratus ribu orang.” Abdullah bin Mubarak sendiri juga termasuk yang pergi haji di tahun itu. Malaikat pertama tadi bertanya lagi, “Berapa banyak di antara orang yang pergi haji ini diterima hajinya?” Read the rest of this entry »

Mar 10

Abdullah Bin Al-Mubarak

Tokoh IslamAbu Abdurrahman Abdullah bin al-Mubarak al-Hanzhali al-Marwazi lahir pada tahun 118 H/736 M. Ayahnya seorang Turki dan ibunya seorang Persia. Ia adalah seorang ahli Hadits yang terkemuka dan seorang zahid termasyhur. Abdullah bin Mubarak telah belajar di bawah bimbingan beberapa orang guru, baik yang berada di Merv maupun di tempat-tempat lainnya, dan ia sangat ahli di dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, antara lain di dalam gramatika dan kesusastraan. Ia adalah seorang saudagar kaya yang banyak memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Ia meninggal dunia di kota Hit yang terletak di tepi sungai Euphrat pada tahun 181 H/797 M. Banyak karya-karyanya mengenai Hadits, salah satu di antaranya dengan tema “Zuhud masih dapat kita jumpai hingga waktu sekarang ini.” Read the rest of this entry »

Jan 23

Tips Ampuh untuk Mendapatkan Beasiswa S2 di Luar Negeri

By Yodhia Antariksa